Powstaną nowe mieszkania?

Gmina Prudnik zgłosiła przystąpienie do krajowego programu „Mieszkanie Plus”. Z tego powodu na terenie Prudnika może powstać 180 mieszkań o przeróżnej strukturze. Wiemy już też, w którym obszarze zlokalizowane powinny być budynku pod lokale mieszkalne. News o włączeniu się gminy Prudnik do narodowego programu przekazał w tracie mającej miejsce w sierpniu sesji Rady Miejskiej burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych. 

– Zaoferowałem do zagospodarowania działkę o powierzchni około 6 ha zlokalizowaną przy ulicy Skowrońskiego obok Powiatowej Komendy Policji. Proponujemy budowę 180 mieszkań o różnorodnej strukturze – zapewniał włodarz, dodając, iż na przydział lokalu mieszkalnego w Prudniku czeka na chwilę obecną 160 rodzin.

Ile czasu może potrwać proces przystąpienia Prudnika do programu? Wstępne wykazy ziem, jakie mają być włączone do Krajowego Zasobu Nieruchomości zostaną utworzone w drugiej połowie listopada. Do tego czasu władze miast na zasadach powiatów muszą sporządzić oraz przekazać do zweryfikowania przez wojewodę lub prezesa KZN pierwsze wykazy nieruchomości Skarbu Państwa. Po zakończeniu procesu weryfikacyjnego KZN będzie określał, czy wystąpi do odpowiedniego organu o przyłączenie do swoich zasobów konkretnych lokali mieszkalnych pod przeprowadzenie inwestycji.

Mieszkanie Plus to narodowy program przygotowany wszystkich mieszkańców Polski, jednakże początkowo ma pomagać tym, którzy nie mogą ubiegać się o pożyczkę hipoteczną na bankowych warunkach. Ma opierać się w głównej mierze o niedrogie budownictwo krajowe a także spółdzielcze. Pomysłodawcy programu pragną, aby koszt przeprowadzonej budowy budynku mieszkalnego nie przekroczył kwoty 2-3 tys. zł za metr kwadratowy. Z oferty mogą korzystać rodziny i osoby samotne (single) w wieku do 35 lat. Najważniejszym warunkiem jest, żeby do terminu spisania umowy określenia / przeniesienia posiadania kupowanego budynku bądź lokalu mieszkalnego, nie były właścicielami bądź współwłaścicielami drugiego budynku bądź mieszkania, a kupowane mieszkanie ma służyć wyłącznie zaspokajaniu ich osobistych wymagań mieszkaniowych.